نرخ دلار تحت تاثیر بودجه مذاکرات و بازگشت ارز است

نرخ دلار تحت تاثیر بودجه مذاکرات و بازگشت ارز است
ایرج ندیمی پایین آمدن قیمت ارز در صرافی‌ها نکته مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و این مطلب را هم باید به آن اضافه کرد که عملکرد بانک مرکزی در این رابطه مثبت و قابل دفاع بوده است، ولی با این وجود نباید برخی از نکات را دور از نظر پنداشت. اعلام نرخ پایه باید به نحوی باشد که منجر به افزایش قیمت نشود، به تعبیر دیگر هر قیمتی که بانک مرکزی یا مراکز رسمی دیگر به نوعی آن را اعلام می‌کنند، مبنای بازار خواهد شد، بنابراین مهم‌ترین موضوع این باید باشد که در راستای تعیین قیمت ارز عملکرد سیاست‌گذاری مراجع پولی و بانکی، مالی و اعتباری مورد توجه قرار گیرد زیرا اهمیت دارد. دومین موضوع تقدیم لایحه بودجه در آذرماه است. طبق قانون باید پانزدهم همین ماه لایحه بودجه تقدیم مجلس شود که در بودجه هم قیمت محاسباتی ارز به نوعی کشف می‌شود، به این معنا عملیات منابع و مصارف به شکلی خواهد بود که دولت برای منابع ارزی خود باید قیمت کف و پایه‌ای را در نظر گیرد تا در تراز بودجه مورد استفاده قرار گیرد.  سومین اتفاق در جریان موضوع وین است، این قسمت از این حیث که مردم به اصل رویکرد بین‌المللی و فرامرزی آن توجه دارند که آیا مناسبات و روابط ایران مبنای ورود ارز جدید خواهد شد یا برعکس، می‌تواند تاثیرگذار باشد. واردات ارز چه از سوی صادرات نفت و میعانات یا صادرات غیر نفتی یا حتی واردات ارز با منشأ خارجی تعریف دارد، با چنین تصویری به لحاظ توجه به عناصر چندگانه روابط بین‌الملل، بودجه ۱۴۰۱، سیاست‌گذاری شورای پول و اعتبار، میزان عرضه بازار، میزان نیاز به واردات با توجه به ماه‌های پایانی سال و کالاهای اساسی و عدم تمکین به قیمت ۴۲۰۰ یا مانند آن هرکدام در بازار ارز یک نوسانی ایجاد می‌کند که تلاطم هم ناشی از این نوع رویکردها است. برای کاهشی شدن در تمام این عناصر باید برگشت داشته باشیم و راهی در این رابطه وجود ندارد مگر اینکه به عنصر نظارت، ایجاد امید و تعیین سیاست اضافه شود.