۲۳۶ هزار میلیارد تومان مانده بدهی غیرجاری وام‌گیرندگان

۲۳۶ هزار میلیارد تومان مانده بدهی غیرجاری وام‌گیرندگان
عباس مرادپور  مانده بدهی غیرجاری یا مجموع مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول تسهیلات گیرندگان به نظام بانکی کشور تا پایان شهریور سال 1400 به ۲۳۶ هزار میلیارد تومان، رسیده است. نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در شهریور، شش و هشت دهم درصد است که این نسبت در سال‌های گذشته، بسیار بیشتر بوده است. در برخی اوقات، مشتریان خوش حساب و فعالان اقتصادی به علت رکود اقتصادی، تحریم‌ها، محدودیت‌های بین‌المللی، تورم و رشد نرخ ارز، در تسویه اقساط تسهیلات دچار مشکل می‌شوند و بخشی از این بدهکاران نیز، مشتریان بدحساب هستند که متأسفانه تسهیلات منابع بانکی را دریافت کردند، اما پس ندادند که بدهکاران غیرجاری شامل هر دو بخش می‌شوند. بر اساس آخرین آمار, بدهی دولت به بانک‌ها که در پایان سال ۱۳۹۷ حسابرسی شده است, ۱۲۸ هزار میلیارد تومان است که پارسال حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان از این رقم تسویه شد. نیاز به وجود نظام اعتبارسنجی دقیق و جامع در کشور احساس می‌شود، هرچند از سال ۱۳۸۶ که وزارت اقتصاد, مصوبه‌ای را پیشنهاد داد و هیات وزیران,‌نظام سنجش اعتبار را تصویب کرد، دو شرکت اعتبارسنجی به وجود آمد. در سال ۱۳۹۸, این مصوبه اصلاح شد و شورای سنجش اعتبار در بانک مرکزی تشکیل شده است و همه آیین نامه‌های مربوط، تصویب شد و شرایط برای ایجاد شرکت‌های اعتبارسنجی جدید فراهم شده است. این شرکت‌ها خصوصی هستند و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند.