اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وعده‌های انتخاباتی رییس‌جمهور
 در وهله نخست صندوق بیمه بورس برای سرمایه‌گذاران خرد ایجاد می‌شود. بر همین اساس برنامه «طراحی، تأسیس و راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط با تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری توسط رکن ضامن یا توسط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به عنوان نهادهای مالی جدید برای اولین‌بار (صندوق تضمین اصل)» از سال 1400 تعریف گردیده و اساسنامه، امیدنامه و سایر مقررات مربوط به این صندوق‌ها در تاریخ 28/2/1401 به تصویب هیات‌مدیره سازمان رسیده است. در سال 1400 با تقویت منابع و اصلاح عملکرد صندوق تثبیت بازار سرمایه، نوسانات بورس مدیریت خواهد شد. در وهله دوم گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نوسانات بورس و صندوق تثبیت بازار سرمایه است. در گزارش صندوق تثبیت بازار سرمایه به استناد ماده (28) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و نیز به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه تأسیس شده است. ارزش دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق در سال 1400، نسبت به سال پیش از آن با بیش از 66 درصد افزایش از 37539 میلیارد ریال به 62487 میلیارد ریال  رسیده است.  همچنین براساس قرارداد منعقد شده با صندوق توسعه ملی در خصوص سپرده‌گذاری ریالی نزد صندوق تثبیت بازار سرمایه در اجرای مفاد مصوبه شورای عالی امنیت ملی و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پیش‌بینی می‌گردد دارایی‌های صندوق تثبیت بازار در پایان سال 1401 به بیش از 150 هزار میلیارد ریال افزایش یابد. با تقویت منابع صندوق به صورت محسوس شاهد کاهش نوسانات شدید و ریسک در بازار سهام بوده‌ایم. نمودار ذیل حاکی از ورود صندوق به بازار سهام و تزریق منابع در راستای انجام ماموریت و کاهش مخاطرات سامانه‌ای و فرادستگاهی بازار سهام در شرایط وقوع بحران در چارچوب اساسنامه و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بوده است. با توجه به هماهنگی مشهود موجود میان وضعیت منابع صندوق و روند شاخص کل می‌توان به تخصیص اثر بخش منابع صندوق اذعان نمود (افزایش منابع نقد همزمان با رشد شاخص کل و کاهش منابع نقد با کاهش شاخص کل) . شایان ذکر است که، اختصاص منابع به صندوق در سال 1400 نیز به بهبود عملکرد صندوق تثبیت بازار سرمایه کمک شایانی نموده است. در آخرین مرحله نیز از سال 1401 انتشار اوراق بهادار به‌طور موثر برای پوشش مخاطره سهامداران خرد آغاز خواهد شد. برنامه «افزایش تعداد نمادهای بورسی دارای قراردادهای مشتقه (قراردادهای آتی و اختیار معامله) » در سال 1401 تعریف و حداقل 30 نماد برای شاخص این برنامه تحت عنوان «تعداد نمادهای بورسی دارای قراردادهای مشتقه» هدف‌گذاری شده است.