افزایش تحرک در سمت تقاضای مسکن

همزمان با افزایش ۳۳ درصدی معاملات مسکن در آبان ماه نسبت به ماه قبل، بازدید از آگهی‌های مسکن نیز در برخی مناطق افزایش پیدا کرد. به گفته کارشناسان، افزایش سقف وام مسکن از طریق خرید اوراق یکی از عوامل اصلی افزایش معاملات مسکن طی آبان و روزهای نخست آذر ارزیابی می‌شود، چه آنکه عوامل اثر گذار بر بازار مسکن از جمله عوامل بیرون از این بازار همچون «انتظارات تورمی»، «نرخ ارز»، «رشد نقدینگی» و «تورم» نه تنها دچار تغییر جهت نشده‌اند که در برخی موارد مانند نرخ ارز روندی صعودی نیز در پیش گرفته‌اند. به گزارش ایسنا، پس از رشد ۳۳ درصدی معاملات مسکن شهر تهران در آبان‌ماه نسبت به مهرماه، بررسی‌ داده‌های به دست آمده از یکی از سایت‌های آگهی مسکن، از افزایش محسوس بازدید از آگهی‌های ملکی در آبان ماه نسبت به مهرماه حکایت دارد. بیشترین میزان رشد بازدید از آگهی‌های مسکن در بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به ترتیب مربوط به مناطق ۲۲، ۳، ۱۵، ۱، ۹، ۱۷، ۱۰ و ۴ بوده است.قیمت پیشنهادی مسکن در آبان ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته ۰.۸ درصد و با وزن دهی به مناطق بر اساس تعداد معاملات قطعی ۲.۸ درصد بوده است. در ماه قبل تعداد آگهی‌های فروش ملک در این سامانه نیز ۵.۲ درصد افزایش پیدا کرد. در حال حاضر متوسط قیمت پیشنهادی هر متر مسکن در این سامانه ۵۰ میلیون تومان است که این رقم در ماه گذشته ۴۹.۶ میلیون تومان بود. میانگین قیمت بر اساس معاملات قطعی نیز متری ۳۲.۷ میلیون تومان گزارش شده در حالی که ماه قبل این عدد ۳۱.۹ میلیون تومان بوده است.بر اساس داده‌های سامانه کیلید، اما تغییرات میزان بازدید آگهی‌های آبان نسبت به مهرماه که می‌تواند نشانه‌ای از تقاضای بالقوه خرید مسکن باشد گویای آن است که در منطقه یک میزان بازدیدها ۵۲ درصد، منطقه ۲ بالغ بر ۳۱ درصد، منطقه ۳ به میزان ۱۳۳ درصد، منطقه ۴ معادل ۳۳ درصد، منطقه ۵ بالغ بر ۹ درصد، منطقه ۶ به میزان ۱۲ درصد، منطقه ۷ معادل ۲۶ درصد، منطقه ۸ بالغ بر ۳۰ درصد، منطقه ۹ به میزان ۵۰ درصد، منطقه ۱۰ معادل ۳۴ درصد، منطقه۱۱ بالغ بر ۱۲ درصد، منطقه ۱۲ به میزان ۱۱ درصد، منطقه ۱۳ معادل ۱۵ درصد، منطقه ۱۴ به میزان ۳۰ درصد، منطقه ۱۵ بالغ بر ۹۳ درصد، منطقه ۱۶ معادل ۴۶ درصد، منطقه ۲۰ بالغ بر ۳۸۲ درصد، منطقه ۲۱ به میزان ۹ درصد افزایش یافته است. از طرف دیگر بازدید از آگهی‌ها در منطقه ۱۸ معادل ۳۳ درصد و منطقه ۲۲ به میزان ۱۶ درصد کاهش داشته و در منطقه ۱۹ تغییر محسوسی ایجاد نشده است.معمولا در ماه‌های پایانی سال هر دو طرف عرضه و تقاضا انتظار رونق بازار مسکن را دارند. در سال جاری نیز تحت تاثیر عواملی مثل آغاز مذاکرات برای احیای برجام و رشد نسبی قیمت ارز، خرید دارایی‌های ثابت از جمله مسکن به منظور رشد یا ثبات سرمایه در برنامه‌های سرمایه‌گذاران قرار دارد. این نگاه سفته‌بازانه به بازار مسکن منجر به رشد نسبی معاملات شد.