اخبار

آمادگی بغداد برای پرداخت بدهی‌های ایران سخنگوی وزارت برق عراق اعلام کرد که این کشور بدهی‌های خود به تهران را پرداخت خواهد کرد. وزارت برق عراق اعلام کرد خط انتقال برق از ایران کاملا قطع است. «احمد موسی»، سخنگوی وزارت برق عراق به بغداد الیوم گفت: صادرات گاز ایران به عراق که در تداوم فعالیت نیروگاه‌ها نقش دارد، به‌طور مستمر در حال کاهش است.صادرات گاز ایران که باید 50 میلیون متر مکعب باشد، اکنون حدود 8 میلیون و 500 هزار متر مکعب است. خط صادرات برق ایران به عراق نیز کاملا قطع شده و برقی که مورد استفاده شهروندان قرار دارد تنها تولید داخلی است.وزارت برق آماده پرداخت بدهی‌ها به ایران بر اساس توافق هیات‌هایی است که پیشتر به تهران سفر کردند. این به قوت خود باقی است و این پول‌ها دینی بر گردن ماست که باید به ایران بپردازیم. تداوم روند افزایشی عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی از تداوم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و ادامه روند افزایش عرضه ارز در سامانه نیما خبر داد. «مصطفی قمری وفا» درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، نوشت: مبادلات تجاری ایران در ۸ ماه ۱۴۰۰ از مرز ۶۳.۱ میلیارد دلار گذشته که رشد ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال داشته است.۱۸.۱ میلیارد دلار ارز نیز در سامانه نیما در ۸ ماهه امسال به فروش رفته که رشد ۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال دارد.روند افزایش عرضه ارز در سامانه نیما همچنان ادامه دارد. سامانه نیما محل مبادله حواله‌های ارز صادراتی است. نحوه محاسبه و تعیین میزان بخشودگی سود اقساط تسهیلات بانک مرکزی در بخشنامه‌ای با هدف ایجاد وحدت رویه در اجرای مفاد تبصره (4) ماده (9) سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور مصوب جلسه مورخ 1390.10.20 شورای پول و اعتبار، نحوه محاسبه و تعیین میزان بخشودگی بخشی از سود مستتر در اقساط تسهیلات در صورت بازپرداخت قبل از سررسید را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در این بخشنامه تاکید شده است بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی قبل از سررسید صرفاً در صورتی مشمول محاسبه بخشودگی بخشی از سود می‌گردد که مبلغ پرداخت شده حداقل معادل مبلغ یک قسط کامل بوده و به مدت حداقل یک ماه زودتر از سررسید قسط به بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یا موسسه اعتباری غیربانکی پرداخت شود. متن این بخشنامه به شرح زیر است: با هدف ایجاد وحدت رویه در اجرای مفاد تبصره (4) ماده (9) سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور مصوب جلسه مورخ 1390.10.20 شورای پول و اعتبار و همچنین تسهیل اجرای حکمی از مفاد فرم‌های یکنواخت اعطای تسهیلات بانکی مصوب شورای محترم پول و اعتبار که اشعار می‌دارد: «در صورتی که مشتری مبادرت به تسویه پیش از موعد تمام یا قسمتی از بدهی خود نماید، بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و موسسه اعتباری غیربانکی موظف است حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را متناسب با مدت باقیمانده تا سررسید قسط یا اقساط پرداخت شده به عنوان پاداش به مشتری مسترد نماید.» نحوه محاسبه و تعیین میزان بخشودگی بخشی از سود مستتر در اقساط تسهیلات در صورت بازپرداخت قبل از سررسید، در جلسه مورخ 1400.6.14 کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و مورد تأیید قرار گرفت که به شرح پیوست برای استحضار ایفاد می‌گردد. بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی قبل از سررسید صرفاً در صورتی مشمول محاسبه بخشودگی بخشی از سود می‌گردد که مبلغ پرداخت شده حداقل معادل مبلغ یک قسط کامل بوده و به مدت حداقل یک ماه زودتر از سررسید قسط به بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یا موسسه اعتباری غیربانکی پرداخت شود. بدهکارترین کشورهای جهان هلند بیش از ۶ برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد. طبق اعلام سایت بدهی امریکا، تا پایان ماه نوامبر، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر از هشت برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد. امریکا با جمعیت: ۳۳۳ میلیون و ۱۱ هزار نفر میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به نوامبر: ۲۳ تریلیون و ۱۳ میلیارد دلار، نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۹۸.۴۸ درصد دارد و نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۴۱.۵۱ درصد است چین با جمعیت: یک میلیارد و ۴۴۵ میلیون نفر و میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به نوامبر: ۱۵ تریلیون و ۱۴ میلیارد دلار و نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۳.۱۲ درصد، نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۵.۰۷ درصد دارد.  کانادا با جمعیت: ۳۸ میلیون و ۵۵ هزار نفر، میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به نوامبر: یک تریلیون و ۶۸۹ میلیارد دلار، نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۱۵.۸۶ درصد، نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۴۱.۲۲ درصد دارد.  هلند با جمعیت: ۱۷ میلیون و ۱۶۹ هزار نفر و میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به نوامبر: ۸۰۳ میلیارد و ۶۳۳ میلیون دلار و نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۶۲۴.۲۳ درصد، نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۵.۶۷ درصد دارد.