ایمپلنت دندانمبلمان آمفی تئاتر،رض کوآموزش خوشنویسی با خودکار فارسی …شرکت پارس پاک کیمیا تولید کننده …

وقتی واژه‌گزینی سیاسی می‌شود
محمدرضا ترکی با بیان اینکه فرهنگستان شوخ‌طبعی‌ را حق مردم می‌داند می‌گوید: البته برخی افراد که عادت دارند همه‌چیز را سیاسی کنند، بدون هیچ دلیل و ضرورتی، واژه‌گزینی را که یک فرایند علمی و تخصصی است، به سیاست آلوده می‌کنند. این دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران درباره واژه‌هایی که اخیرا توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی جایگزین شده‌اند و شوخی‌هایی که در فضای مجازی با آنها می‌شود به ایسنا گفت: این استاد دانشگاه با بیان اینکه شوخی بعضی از مردم با اصطلاحات فرهنگستان، نه امر غریب و بی‌سابقه‌ای است و نه لزوماً کار بدی به شمار می‌آید گفت: از زمان تأسیس فرهنگستان اول، در اوایل قرن اخیر، تا امروز این شوخی‌ها که ویژگی ملت خوش‌ذوق ما است رواج داشته، اما مردم در کنار همه آن خوش‌ذوقی‌ها برخی از پیشنهادهای فرهنگستان را هم پذیرفته‌اند.