تقدیر بنیاد بین‌المللی غدیر از روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی