تامین مالی ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی ساخت ۱ میلیون مسکن

عضو هیأت مدیره بانک مسکن با بیان اینکه ظرفیت فنی و مهندسی کشور اجازه ساخت یک میلیون مسکن را می‌دهد، گفت: برای ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال نیاز به منابع۳۵۰هزار میلیارد تومانی است. محسن فاضلیان اظهار داشت: تاکنون از محل تسهیلات مسکن در قالب فروش اقساطی برای مسکن مهر 2 میلیون و 140 هزار و 349 واحد تعیین تکلیف شده و در سال جاری برای بیش از 34 هزار و 91 واحد مسکن مهر دفترچه ارایه شده است. وی افزود، آنچه از مسکن مهر مانده 226 هزار و 536 واحد است که باید تکمیل و ارایه شود. از سال 84 خط اعتباری 500 هزار میلیارد ریالی توسط بانک مرکزی برای مسکن مهر اختصاص یافت، در حال حاضر مسکن مهر باقیمانده در برخی‌ مناطق 30 درصد و در برخی مناطق دیگر 30 تا 70 درصد پیشرفت داشته و آنهایی که بالای 70 درصد پیشرفت داشته‌اند، در اولویت قرار دارند.  فاضلیان در مورد طرح اقدام ملی مسکن افزود: تا 259 هزار و 438 واحد مسکن اقدام ملی ثبت‌نام شده و 105 هزار میلیارد ریال پول متقاضیان واریز شده است، در کنار این طرح جهش تولید مسکن هم دنبال می‌شود. عضو هیأت مدیره بانک مسکن در مورد سهم زمین از هزینه مسکن گفت: در شهرهای بزرگ بین 50 تا 70 درصد، شهرهای متوسط بین 30 تا 50 درصد و در شهرهای کوچک زیر 30 درصد از هزینه مسکن مربوط به زمین است.تقاضای انباشته برای مسکن در کشور 5 میلیون واحد است و هر سال به اندازه تعداد ازدواج‌ها و تشکیل خانواده‌ها به این تقاضا اضافه می‌‌شود، جمعیت کشور 86 میلیون نفر است که 25 تا 27 میلیون مسکن در کشور وجود دارد. بین 5 تا 6 میلیون نفر مستأجر هستند.