تعمیرات لوازم خانگیمکانیک سیار باطریساز سیار تمام …تعمیر تلویزیون ال جیپرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …

گذر نفت از ملی شدن و تحریم، تا سقوط به واسطه کرونا