اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تشکیل کارگروه ساماندهی کودکان کار و خیابان
رییس سازمان امور اجتماعی کشور از تشکیل کارگروهی برای ساماندهی کودکان کار و خیابان خبر داد. محمد عباسی درباره اقدامات سازمان امور اجتماعی کشور درباره کودکان کار و خیابان گفت: با اینکه متولیان و دستگاه‌های متعددی همه ساله به این موضوع پرداخته‌اند اما یکی از کارگروه‌های ده گانه در سازمان امور اجتماعی کشور، ساماندهی کودکان کار است. او ادامه داد: سازمان اجتماعی وظیفه هم افزایی فعالیت‌ها و اقدامات و تلاش‌های دستگاه‌های را برای این منظور دارد. مهم‌ترین دستگاه‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند نیروی انتظامی، شهرداری و سازمان بهزیستی است البته سازمان بهزیستی هدف اصلی مداخله در این کار را نیز برعهده دارد. رییس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به حضور اتباع در کشور گفت: در سال‌های اخیر یکی از اشکالاتی که پیش آمده است ورود مهاجران اتباع خارجی است به ویژه افرادی که از افغانستان به ایران پناهنده شده‌اند از همین رو کار محاسبه و مراقبه جدی نسبت به کودکان ایرانی را مقداری با مشکل مواجه کرده است چراکه شناسایی این کودکان را با مشکل مواجه کرده است.