معرفی دستگاه‌های کم‌کار در بهبود کسب وکار
تعادل | نمره دستگاه‌های اجرایی در بهبود کسب‌وکار بر اساس اطلاعات سال ۹۹ منتشر شد. مرکز آمار و اطلاعات اتاق بازرگانی ایران در سومین دوره از اجرای این طرح که به مدت ۲۵ روز در تیر و مردادماه ۱۴۰۰ اجرا شد، عملکرد ۴۴ سازمان و نهاد ملی و استانی در سال ۱۳۹۹ را در قالب دو گروه عمده دستگاه‌های اصلی و فرعی مرتبط با محیط کسب‌وکار، توسط ۲ هزار فعال اقتصادی منتخب از زیرمجموعه سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون ایران مورد ارزیابی قرار داده است. ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این طرح، از سه دستگاه اصلی صدور مجوزهای کسب‌وکار شامل «سازمان بهزیستی کل کشور، سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» بیشترین میزان رضایت را داشته‌اند و از سه دستگاه اصلی: «بانک مرکزی، شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی » کمترین میزان رضایت را نسبت به سایر دستگاه‌ها اعلام کرده‌اند.       معرفی دستگاه‌های کم‌کار  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای اجرای ماده ۴ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار و پس از ۱۹ دوره اجرای موفق طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار، مصمم شد تا برای سومین بار، با اجرای طرح نظرسنجی از فعالان اقتصادی سراسر کشور، عملکرد سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار را مورد ارزیابی قرار دهد. در آمارگیری طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار که به‌صورت سالانه برگزار می‌شود، عملکرد دستگاه‌های استانی و ملی در زمینه چهار مولفه: «سهولت در فرآیندهای اداری و سرعت در ارایه خدمات»، «کیفیت رسیدگی به درخواست‌های قانونی مراجعان»، «نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب‌رجوع» و «شفافیت و اطلاع‌رسانی در زمینه ارایه خدمات» مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در سومین دوره از اجرای این طرح که به مدت ۲۵ روز در تیر و مردادماه ۱۴۰۰ اجرا شد، عملکرد ۴۴ سازمان و نهاد ملی و استانی در سال ۱۳۹۹ و در قالب دو گروه عمده دستگاه‌های اصلی و فرعی مرتبط با محیط کسب‌وکار، توسط ۲ هزار فعال اقتصادی منتخب از زیرمجموعه سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون ایران مورد ارزیابی قرار گرفت. طبق نتایج طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در سال ۱۳۹۹، شاخص ملی عدد ۴,۶۶ (امتیاز ۱ به معنی رضایت کامل و امتیاز ۱۰ به معنی نارضایتی مطلق است) به دست آمده که نشان‌دهنده کاهش در رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل (۴.۴۷) است. در سال ۱۳۹۹ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این طرح، از سه دستگاه اصلی صدور مجوزهای کسب‌وکار شامل «سازمان بهزیستی کل کشور، سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» بیشترین میزان رضایت را داشته‌اند و از سه دستگاه اصلی؛ «بانک مرکزی، شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی» کمترین میزان رضایت را نسبت به سایر دستگاه‌ها اعلام کرده‌اند. نمره‌ای که فعالان اقتصادی در این نظر سنجی به بانک مرکزی داده‌اند، ۷.۰۹ گزارش شده است. در همین حال میزان رضایت فعالان اقتصادی از شهرداری‌ها ۶.۵۴ و سازمان تامین اجتماعی ۵.۲۰ گزارش شده است. این در حالی است که براساس پایش انجام شده از سوی مرکز آمار اتاق ایران، بررسی جزییات طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در سال 1398 هم نشان می‌دهد، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این طرح، به ترتیب از سه دستگاه اصلی «سازمان بهزیستی» با کسب نمره ۳.۷۰، «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی» با کسب نمره ۴.۰۵ و «سازمان ملی استاندارد ایران» ۴.۰۶ بیشترین میزان رضایت را داشته‌اند. در مقابل، مشارکت‌کنندگان در طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در سال 1398، به ترتیب سه دستگاه اصلی «بانک مرکزی»، «شهرداری‌ها» و «سازمان تأمین اجتماعی» را بدترین دستگاه‌های مرتبط با محیط کسب‌وکار و حائز کمترین میزان رضایت اعلام کرده‌اند. مقایسه نتایج این چند طی دوسال نشان می‌دهد تغییر چندانی در میزان رضایت یا عدم رضایت فعالان اقتصادی صورت نگرفته است.  همچنین بر اساس نتایج حاصل از اجرای طرح در سال 1399 از بین دستگاه‌های اجرایی فرعی، مجلس شورای اسلامی (نمایندگان استان‌ها) قوه قضاییه (دادگاه‌ها و دادسراها) و وزارت راه و شهرسازی کمترین میزان رضایت و در مقابل سه دستگاه اجرایی«بیمه‌های خصوصی، بانک‌های خصوصی و سازمان ثبت احوال کشور»، بیشترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند. براساس این نظرسنجی میزان رضایت فعالان اقتصادی از مجلس شورای اسلامی، ۶.۳۳، قوه قضاییه ۵.۹۰ و وزارت راه و شهر‌سازی ۵.۷۲ عنوان شده است. لازم به ذکر است به غیر از دو دستگاه اجرایی سازمان امور مالیاتی ومجلس شورای اسامی، شاخص ارزیابی تمامی دستگاه‌های اجرایی نسبت به سال قبل بدتر شده است. دستگاه‌های فرعی به دستگاه‌هایی اطلاق می‌شود که نقش کمتری در حوزه کسب‌وکار به‌خصوص مجوزدهی‌ها دارند.  این درحالی است که ارزیابی فعالان اقتصادی در سال ۹۸ نشان می‌دهد، ضعیف‌ترین عملکرد مربوط به مجلس شورای اسلامی است. این دستگاه از نظرسنجی فعالان اقتصادی نمره ۶.۶۳ را کسب کرده بود. این در حالی است که سال ۹۷ نمره این دستگاه ۶.۸۵ ذکر شده است. بعد از آن وزارت دادگستری با نمره ۵.۸۸قرار گرفته بود. سازمان تعزیزارت حکومتی نیز با کسب نمره ۵.۳۴ به عنوان یکی از دستگاه‌های غیرهمکار شناخته شده بود. وزارت راه و شهرسازی و سازمان آب وفاضلاب در رتبه‌های بعدی قرار دارند. البته براساس پایش صورت گرفته در سال ۹۸ در بین دستگاه‌های فرعی، فعالان اقتصادی با دادن نمره ۳.۴۴ سازمان‌های بیمه‌ای و نمره ۳.۶۱ به بانک‌های خصوصی و نمره ۳.۶۹ به سازمان انرژی اتمی، عملکرد این سه دستگاه را مثبت ارزیابی کردند. براساس این پژوهش در بین 44 دستگاه اجرایی، سازمان و نهاد مورد پرسش در طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در سال۱۳۹۹، سه دستگاه اجرایی «وزارت جهاد کشاورزی»، «شرکت ملی گاز»، «مجلس شورای اسلامی» و «وزارت کشور» به ترتیب به عنوان دستگاه‌هایی که کمترین میزان ارتباط کاری با فعالان اقتصادی دارند، معرفی شده‌اند. در مقابل، نتایج نشان می‌دهد سه دستگاه اجرایی «بانک‌های دولتی»، «سازمان امور مالیاتی»ْ «سازمان تامین اجتماعی»، «وزارت صنعت، معدن و تجارت» به عنوان دستگاه‌هایی ارزیابی شده‌اند که بیشترین ارتباط کاری با فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این طرح را داشته‌اند.       ارزیابی استانی دستگاه‌ها  بر اساس یافته‌های این طرح در سال ۱۳۹۹ دستگاه‌های اجرایی در سه استان « مرکزی، ایلام و مازندران» به ترتیب بیشترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را جلب کرده‌اند و در مقابل دستگاه‌های اجرایی در سه استان «تهران، خوزستان و کرمانشاه» کمترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند. پیش‌ازاین رییس اتاق ایران طی نامه‌ای به استانداران مرکزی، آذربایجان غربی، زنجان، سمنان و مازندران از اقدامات صورت گرفته توسط آنها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، بابت ارتقای شاخص‌های محیط کسب‌وکار مربوط به فصل بهار سال جاری تقدیر کرده بود. از سوی دیگر، بر اساس نتایج طرح در سال ۱۳۹۹ میزان رضایت فعالان اقتصادی در بخش کشاورزی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در مقایسه با رضایت فعالان اقتصادی در بخش‌های خدمات و صنعت، بهتر ارزیابی شده است. در بین اعضای اتاق‌های سه‌گانه نیز، اعضای اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران به ترتیب بیشترین میزان رضایت از عملکرد دستگاه‌های اجرایی را اعلام کرده‌اند. همچنین در بین ۴۴ دستگاه اجرایی، سازمان و نهاد مورد پرسش (اصلی و فرعی) در این طرح در سال ۱۳۹۹، سه دستگاه اجرایی: سازمان انرژی اتمی (فرعی)، مرکز آمار ایران (فرعی) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (اصلی) به ترتیب دارای کمترین میزان ارتباط کاری با فعالان اقتصادی و سه دستگاه اجرایی بانک‌های دولتی (فرعی)، سازمان امور مالیاتی (اصلی) و سازمان تأمین اجتماعی (اصلی) دارای بیشترین ارتباط کاری با فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این طرح بوده‌اند.