نظام بانکی با راه‌اندازی
رمزارز ملی شفاف‌تر می‌شود
مصطفی نقی‌پور راه‌اندازی رمز ارز ملی باعث می‌شود تا شفافیت به بانک و نقدینگی آن برگردد و مانند گذشته پول بی‌رویه چاپ و برداشت نشود .مساله مهم دراین خصوص جدی گرفتن رمز ارز ملی است، البته این جدی انگاشتن صرفا به رمز ارز  برنمی‌گردد و تمام مباحث نوآورانه را شامل می‌شود. رمز ارز ملی یکی از نمودهای فناوری بلاکچین است و سوال این است که تا چه اندازه مجموعه بانک مرکزی پذیرنده نوآوری‌های نوین خواهد بود؟ تحقق این امر سبب می‌شود شفافیت به بانک و نقدینگی آن برگردد و مانند گذشته پول بی‌رویه چاپ و برداشت نشود. درصورتی که این اتفاق به تحقق برسد، مردم خواهند دانست در زمان لازم تصمیمات خاص اخذ کنند. غیر از رمز ارز ملی امیدوار هستم تا رییس کل جدید از فناوری نوین به صورت عملی و جدی حمایت به عمل آورد. البته موضوع رمز ارز ملی، بحث جدیدی در بانک مرکزی به حساب نمی‌آید، سال ۹۷ در مجموعه خدمات انفورماتیک به نیابت از بانک مرکزی رونمایی شد، ولی به نظر آمد که بیشتر در حد نمایش بود و جدیتی در آن وجود نداشت و امید می‌رود در این دوره رییس کل بانک مرکزی آن جدیت را به کار بندد. پیشنهاد مشخص این است که از اکوسیستم بلاکچین و رمز ارز ایران حمایت جدی و واقعی به عمل‌آید و این کار هم با رگولاسیون درست و نه شتابزده یا تحت فشار ارگان‌هایی که خیلی فضای بانکی را نمی‌شناسند، صورت نگیرد. متاسفانه شاهد بودیم، ارگان‌هایی که ربطی به بانک مرکزی نداشتند، اما بر تصمیمات آن تاثیرگذار بودند، پس تصمیم کارشناسی درستی را در این زمینه شاهد نبودیم.بانک مرکزی در مقاطعی تلاش‌هایی را انجام داد و حرکت‌های خوبی هم صورت گرفت، اما متاسفانه رو به افول گذاشت. درست این است که بانک مرکزی همانطور که تمام بانک‌های مرکزی پیشرو دنیا از بخش خصوصی کمک گرفتند که پوزیشین بلاکچینی شرکت‌های خصوصی نه دولتی یا شبه دولتی رویت شود، در ایران هم همین اتفاق افتد. راه‌اندازی رمز ارز ملی می‌تواند یک کار اثربخش و بلندمدت ماندگار باشد، ولی در صورتی که شبیه یکی از سامانه‌های بانک مرکزی نشود که در چنین حالتی نتیجه مناسبی دریافت نخواهد شد. در مقطعی در بحث رگولاسیون و خودنظارتی به بانک مرکزی پیشنهادات خود را مطرح کردیم که مورد اقبال هم قرار گرفت، ولی تحت‌تاثیر ارگان‌هایی که خارج از اکوسیستم بانک مرکزی هستند، مغفول ماند. این پیشنهاد همان مبحثی بود که درکشوری مانند سوییس به آن جدی فکر شده، یعنی انجام رگولاسیون با کمک بخش خصوصی که از طریق آن نگرانی‌های مربوط به پولشویی یا موارد مشابه آن از بین خواهد رفت. کمک گرفتن از بخش خصوصی به این معنا است که نگاه درست کسب و کاری از طریق آن تبلیغ شود. بسیاری از مواقع مشاهده شده است که پشت درهای بسته بدون توجه به کسب و کارهایی که وجود دارد تصمیماتی اخذ می‌شود که باعث وارد آمدن صدمه به اکوسیستم خواهد شد، در صورتی که با کمک وهمراهی بخش خصوص می‌توانست چنین اتفاقاتی روی ندهد. پیشنهادهای مشخصی حتی در زمینه دستورالعمل، نحوه اجرا و خود نظارتی به صورت مکتوب ارایه داده شده است و در صورتی که دوستان بانک مرکزی همکاری کنند، دستیابی به هدف مورد نظر امکان‌پذیر خواهد شد زیرا هم تقویت پول ملی را به دنبال خواهد داشت و هم اقتصاد کشور رو به بهبود می‌رود و پیشرفت اقتصاد نوآوری و دیجیتال به تحقق می‌رسد.