مرکز تخصصي آموزش زبانهاي خارجي …اعطای نمایندگی فروش سبزی و صیفی …قفسه کارکرده / قفسه دست دوم/قفسه …بهترین آموزشگاه زبان کودکان در …

ایدئولوژی را  دوباره در تلویزیون زندگی کن! / سریال خانه کاغذی یک مانیفست تمام عیار علیه سرمایه‏داری است