دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024


درخواست استخدام ۸۸ هزار نیرو از سوی وزارت بهداشت به سازمان استخدامی
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ / سایت سلامت نیوز / سلامت

درخواست استخدام ۸۸ هزار نیرو از سوی وزارت بهداشت به سازمان استخدامی

مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت با اعلام درخواست استخدام ۸۸هزار نیرو به سازمان استخدامی، تاکید کرد: امسال تاکید ما در حوزه تامین نیروی انسانی بر جایگزین کردن نیروهای خروجی و بازنشسته و همچنین نیروهای مورد نیاز برای پروژه‌های جدید بهداشتی و درمانی است.