شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024


آینده سالمندان در ابهام
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ / سایت سلامت نیوز / سلامت

آینده سالمندان در ابهام

آمارها حاکی از آن است که جمعیت سالمندان ایرانی تا سال ۱۴۳۰ به بیش از ۳۰‌درصد کل جمعیت کشور می‌رسد. یعنی در آن سال ازهرسه نفر ایرانی یک نفرسالمند است.براین اساس، درسال۱۴۳۰،درصدجمعیت سالمند در ایران از میانگین جهان و آسیا بیشترخواهد بود.وایرال شده در شبکه‌های اجتماعی