آموزشگاه زبان های خارجی پردیسانتعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …پراستیک اسید 15%دستگاه جت پرینتر

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: فشار حداکثری علیه ایران ادامه می یابد/ سیاست تحریم از موضوع کمک جداست/ هر زمان تهران به میز مذاکره آمد، امکان توقف تحریم ها وجود دارد