ازمون پیوست به همسر هلندیآموزش تخصصی ترومپت و سایدرامکشتارگاه صنعتی دامتولید کننده و فروش کاغذ سیلیکون …

چرا کارگران امکان اعتراض به دستمزد ۹۹ را ندارند؟!