معاون بهداشت علوم پزشکی اهواز : اومیکرون بیشتر در واکسن‌نزده‌ها و مبتلایان قبلی بروز می‌کند

معاون بهداشت علوم پزشکی اهواز : اومیکرون بیشتر در واکسن‌نزده‌ها و مبتلایان قبلی بروز می‌کند