آموزش تخصصی ترومپت و سایدرامدستگاه دوخت دستیتولید انواع پوشاک و قبول سفارشات …آموزش اجرای نانو پولیش و نانو سرامیک …

وضعیت شکننده استان تهران در برابر کرونا