اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ستاد تنظیم بازار تا پایان سال هیچ درخواست افزایش قیمتی را بررسی نمی کند