شینگلویدئو کنفرانس- وب کم - سیستم کنفرانس …سرورنگخدمات چاپ کارت پی وی سی پرسنلی …

دستور روحانی به نوبخت؛ ۳۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای پروژه های زیرساختی پایان خرداد تأمین شود