اخبار مهم علیرضا بیرانوندبهداد سلیمیاستراماچونیوزارت ورزشگابریل کالدرونسایپاجواد زرینچهوریا غفورینفت مسجد سلیمانابراهیم صادقی