قالیباف در گفتگوی تلویزیونی تشریح کرد: مالیات به چند صد هزار خانه خالی تعلق می‌گیرد

قالیباف در گفتگوی تلویزیونی تشریح کرد: مالیات به چند صد هزار خانه خالی تعلق می‌گیرد