چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 29 May, 2024


داستانی دیستوپیایی و دفاع از دوپارگی‌های ذهنی
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ / روزنامه شرق / فرهنگی

داستانی دیستوپیایی و دفاع از دوپارگی‌های ذهنی

«مرگ به وقت بهار» داستانی است پرفرازونشیب، همراه با تنش و خشم و انزجاری زیاد و درعین‌حال زیبایی وصف‌ناشدنی و خیال‌انگیز. این رمانی است که می‌توان آن را دیستوپیایی یا پادآرمان‌شهری بنامیم و از این نظر در کنار آثاری مانند «1984» جورج اورول یا «فارنهایت 451» از رد بردبری قرار می‌گیرد.