سیدمحمد خاتمی: جامعه ملتهب ایران بیش از هر چیز به گفت وگو نیازمند است/ اصلاح‌طلبان پاسخگوی کارنامه و عملکرد خود در گذشته باشند

سیدمحمد خاتمی: جامعه ملتهب ایران بیش از هر چیز به گفت وگو نیازمند است/ اصلاح‌طلبان پاسخگوی کارنامه و عملکرد خود در گذشته باشند