ماهم فروشنده ی ترانسمیترفشار(سنسور …تالار لوتوسمبلمان اداریهدر کلگی آب برج خنک کننده

گزارش آسیا تایمز از ضربه سنگین به راهبرد آمریکا در قبال ایران