تعمیرات موبایل در امداد موبایلهولتر مانیتورینگ ECG قلب NORAV …هلدینگ بازرگانشرکت پارس پاک کیمیا تولید کننده …

وزیر بهداشت: سال سختی گذشت/ برای تهیه ماسک، گان، ونتیلاتور و داروهای مورد نیاز به شدت در مضیقه بودیم