آموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …فروش ویژه آجر سفال سقفی و تیغه …نیروی خدماتی و کمک انبارداراجاره، خرید و فروش گروه لیفتراک …

 پزشکی قانونی ایران: در موضوع سانچی اجساد ۳ نفر به پزشکی قانونی تهران ارجاع شد