هولتر فشار خون NORAV آلمانمکانیک سیار باطری ساز سیار امداد …کاراگاه خصوصی تهران ۴۴۵۳۹۱۳۶ …داربست منصوری

اختراع وسیله ای برای تشخیص سریع و کم‌هزینه ویروس کرونا توسط پژوهشگران انگلیسی