صندلی همایش با صفحه آموزشی رض کو …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپآموزشگاه موسیقی آوادیسمجموعه ترجمه رسمی تکسیم

فرمانده نیروی قدس سپاه: در همه زمینه‌ها در مقابل سرسخت‌ترین دشمنان در همه دنیا ایستاده ایم