هلدینگ تجارت بین الملل بهمردقاب دور پرژکتور سپر جلو کوئیکمیکسرمستغرق واجیتاتورارائه خدمات ترجمه

زالی: همچنان مهم‌ترین استراتژی در برابر کرونا، فاصله‌گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و شستشوی مداوم دست‌ها است