دستگاه بسته بندیتعمیرات لوازم خانگیلیست قیمت تیرچه پیش تنیدهتعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …

تجربه ناموفق خصوصی‌سازی، ایران را با چالش اجتماعی مواجه کرده است