ارایه دهنده مواد شیمیایی فرآیند …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپاجاره کلایمر در تهرانقفسه بالکن/قفسه نیم طبقه/قفسه سقف

کارشناس بازار سرمایه: اگر قرار بود از دارایی‌های سهام‌داران خرد صیانت نشود، چرا دعوت شدند؟