اینسرت ، مته ، فرز انگشتی ، قلاویز …تعمیر پرینتر در محلقاب و لولای لپ تاپتعمیر چیلر تراکمی , تعمیر کمپرسور …