صندلی امفی تئاتر لوکس مدل R-640 …قالب بتنارتقاء انواع کامپیوتر و لپ تاپاینسرت ، مته ، فرز انگشتی ، قلاویز …