ساخت و نصب انواع برج نوری ( روشنایی …فروش دستگاه مخمل پاش و فانتاکروم …انجام تحقیقات دانشجوییتیرچه پیش تنیده ایران

پیرمرد دستفروش و آنچه فضای مجازی با او کرد!