آموزش مکالمه زبان ترکی استانبولیبرگزاری آزمون تافل، ثبت نام تافل، …فروش کارتن پستیلوله پیمتاش ترکیه

ظریف: یا در اسارت گذشته می‌مانیم یا صلح و ثبات را انتخاب می‌کنیم