کلاس فشرده آیلتس و تافلهمکاری برای دورکاری از سراسر کشورآموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …استخدام مدرس زبان المانی زبان ترکی …

استاد دانشگاه مفید: کاهش درآمد حقیقی دولت در شرایط کرونایی تشدید خواهد شد/ بیکاری افزایش می یابد/ مالیات بر خانه های خالی جدی گرفته شود