اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

یک جامعه شناس: آینده روشن نیست اگر نظام با همان فرمان گذشته پیش برود