اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ظریف: انتخاب کردیم آنان که در پی کاستن از خسارات بودند را «سازشکار» و حتی «خائن» بنامیم