اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اگر بی‌حجابی را «جرم» می‌دانید، «خودتان» باید برخورد کنید/ «مردم» را روبروی یکدیگر قرار ندهید