اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اطرافیان رئیسی افرادی را برای پست‌های مهم سفارش می‌کنند که توانایی اداره بخشداری را هم ندارند