اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بازگشت ون‌های گشت ارشاد؛ تصویری از ون گشت ارشاد در ورودی باغ ارم & شیراز