اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نماینده مجلس: می‌خواهند کل نظام شفاف شود که این غلط است؛ نباید کسی متوجه یک سری مسائل شود!