اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

شرط عراق برای ایران: به جای پول فقط غذا و دارو می‌دهیم!