اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

توهمات یک اصولگرا از کفش‌های بایدن!