اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تصویر مهدی احمدی سرباز مرزبانی که در درگیری با طالبان به شهادت رسید