آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌خواهد با ایران درباره نصب مجدد دوربین‌ها در کرج به توافق برسد

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌خواهد با ایران درباره  نصب مجدد دوربین‌ها در کرج به توافق برسد