بنگلادش 20 دانشجو را به اتهام قتل سیاسی به اعدام محکوم کرد

بنگلادش 20 دانشجو را به اتهام قتل سیاسی به اعدام محکوم کرد