آموزش تخصصی کلارینت در تهرانپارسچراغ سر ردیف صندلی سینمایی mcrآموزش تخصصی پیانو و کیبورد در تهرانپارسآموزش تخصصی دف در تهرانپارس

پنتاگون: در حمله به سوریه از دو جنگنده F-15 و 7 بمب هدایت‌شونده استفاده شد